Điểm thưởng dành cho Lê Huỳnh Đức | Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga
 1. Chào mừng bạn đến với SVVN.ru.
  SVVN.ru là diễn đàn sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.
  Diễn đàn thuộc chuyên mục thông tin du học tuyển sinh tại website TiengNga.net
  Chúc các bạn tìm được thông tin hữu ích từ diễn đàn.
  Tắt thông báo

Điểm thưởng dành cho Lê Huỳnh Đức

 1. 10
  Thưởng vào: 10 Tháng chín 2017

  200 bài viết !

  10 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 200 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 2. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng tư 2017

  300 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 30 điểm thành tích cho 300 đánh giá tốt về bài của bạn

 3. 5
  Thưởng vào: 18 Tháng một 2017

  100 bài viết!

  5 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 100 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 4. 10
  Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2016

  100 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 10 điểm thành tích cho 100 đánh giá tốt về bài của bạn!

 5. 3
  Thưởng vào: 15 Tháng năm 2016

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.

 6. 1
  Thưởng vào: 13 Tháng hai 2016

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.

 7. 1
  Thưởng vào: 1 Tháng một 2016

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !