Nhờ trợ giúp

Phan Van Tuan

Thành viên thường
Chào các bạn.
Xin tự giới thiệu mình là Tuấn, đang làm việc tại Việt Nam.
Mình đang có anh bạn cần quyển tài liệu mà chưa load về được.
Có bạn nào có thể load và gửi giúp mình với đc không?
Tên tài liệu:
ВНЕШНЯЯ БАЛЛИСТИКА
учебное пособие
А. В. Гуськов, К. Е. Милевский, А. В. Сотенко ; М-во образования и науки Российской Федерации, Новосибирский гос. технический ун-т (НГТУ), Фак. летательных аппаратов

Hòm thư của mình: phanvantuan05.13.18@gmail.com.
Mình xin cảm ơn và hậu tạ.
 
Top