Duyệt binh ngày chiến thắng

Tổng hợp các video clip duyệt binh ngày chiến thắng 09/05 tại Nga, Liên Xô trước đây.
Top