Luyện Nghe Tiếng Nga (New - 2016)

Cập nhật mới nhất: 13 Tháng năm 2016 lúc 06:23

Default Date Bình luận Reactions Đọc Tiêu đề

9:13
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 5
 • Đọc: 3,398
9:25
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,513
9:24
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 1
 • Đọc: 1,484
14:31
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,336
17:35
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,260
13:09
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,258
17:55
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,307
14:31
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,268
17:26
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,308
17:54
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,298
14:06
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,312
15:24
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,255
15:34
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,177
13:49
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,220
14:21
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,270
16:01
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,231
15:04
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,267
15:09
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,331
14:09
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,342
15:12
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,322
15:34
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,261
12:01
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 0
 • Đọc: 1,290
13:51
 • Bình luận: 0
 • Reaction score: 1
 • Đọc: 1,613

Details

24 Tháng tư 2016 lúc 21:40
Đăng bởi Learning Russian
Luyện nghe tiếng Nga bộ mới 2016

Giọng đọc: Cô Tatiana Klimova
Updated:
0     4,352
Top