Vang mãi bài ca Tháng Mười | VTC1

No comments have been found at this time

Details

2 Tháng mười một 2017 lúc 17:04
Đăng bởi vinhtq
VTC1 | “Vang mãi bài ca Tháng Mười” - chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga được tổ chức vào ngày 29/10/2017 tại Hà Nội
0     0     2,981
Top