Vlog số32 :Đường phố ARBAT về đêm .Màn Hình Khổng Lồ Nhất matxcova.

No comments have been found at this time

Details

3 Tháng tám 2017 lúc 17:17
Đăng bởi russiavietnamTV
Vlog số32 :Đường phố ARBAT về đêm Màn Hình Khổng Lồ Nhất matxcova dấu chân việt trên đất nga.

[Cuộc Sống Nước Nga]

Facebook của tôi :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/bocongmoscow
-----------------------------------------------------------------------------------------

fan page RUSSIAVIETNAMTV :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/russiavietnamtv/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0     0     2,238
Top