kỉ niệm ban đầu

  1. Oải hương

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga Tâm sự Những ngày đầu đặt chân đến Tyumen - LB NGA.

    Nếu bạn sắp đến Nga du học, nếu đã vô tình đọc được những dòng đầu của bài viết này thì tôi hi vọng rằng các bạn có thể bỏ ra cho mình thêm vài phút nữa để đọc hết những gì mà tôi đã viết ra đây, nó có thể quá dài nhưng đó là những cảm xúc thật và cũng có thể là những gì bạn sắp trải qua những...
Top