Kết quả tìm kiếm

  1. LHS Hàng Hải Saint

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga GT trường ĐH Hàng Hải Xanh Pê-téc-bua.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI XANH PÊ-TÉC-BUA Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПБ ГМТУ) St. Petersburg State Marine Technical University. (Website chính thức: http://www.smtu.ru/) Trường đại học hàng hải Saint Petersburg ( còn gọi là trường Tầu Xanh) - là một...
Top