Kết quả tìm kiếm

  1. Đơn vị LHS LETI

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga GT trường Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Điện quốc gia Xanh Petecbua "LETI"

    Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Điện quốc gia Xanh Petecbua “LETI” mang tên Ulyanov (Lê-nin) – Trường đại học kỹ thuật Điện lâu đời nhất ở Châu Âu. Trường đại học tổng hợp kỹ thuật điện Xanh Pêtécbua "LETI" được thành lập năm 1886. Là trường đại học kỹ thuật điện đầu tiên của châu Âu. Trải qua...
Top