Kết quả tìm kiếm

  1. Văn Huy

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga GT trường MITHT – Viện công nghệ hóa tinh vi mang tên M.V. Lomonosov – Đại học tổng hợp công nghệ Moskva

    MITHT – Viện công nghệ hóa tinh vi mang tên M.V. Lomonosov – Đại học tổng hợp công nghệ Moskva “Viện công nghệ hóa học tinh vi mang tên M.V. Lomonosov – Đại học tổng hợp công nghệ Moskva” là một trong những trường đại học lâu đời của Nga. Được thành lập vào năm 1900, ban đầu với 2 khoa là...
Top