Kết quả tìm kiếm

  1. mgri_rggru

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga GT trường Đại học Địa chất thăm dò Quốc gia Nga

    В принципе согласен. :69.jpg:
  2. mgri_rggru

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga GT trường Đại học Địa chất thăm dò Quốc gia Nga

    MGRI-RGGRU là tên viết tắt của trường Đại học Địa chất thăm dò Quốc gia Nga được ghép từ MGRI (МГРИ-Московский геологоразведочный институт) và RGGRU (РГГРУ - Российский государственный геологоразведочный университет) Địa chỉ: Moskva, đường Mikluho-Maklaya 23 Đại học Địa chất thăm dò Quốc gia...
Top