Cụm 1

Sinh viên cụm I tại Moskva

ĐH Nghiên cứu công nghệ quốc gia MISIS

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Mỏ địa chất Mátxcơva

Московский государственный горный университет
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

CĐ ĐHTH Hữu nghị các dân tộc Nga

Российский университет дружбы народов
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

CĐ ĐHQHQT Mátxcơva MGIMO

Московский государственный институт международных отношений
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

ĐHSPQG Mátxcơva

Московский педагогический государственный университет
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngoại giao đoàn

Ngoại giao đoàn
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top