Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Chủ đề mới Chủ đề được phản hồi nhiều Chủ đề được xem nhiều Chủ đề được thích nhiều

TIẾNG VỌNG SINH VIÊN Thông điệp cộng đồng SVVN.ru

Ban Quản Trị Kính Báo

Thông đạt của BQT SVVN.ru
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hộp Thư Cộng Đồng

Mong bạn góp ý phát triển SVVN.ru mỗi ngày !
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vùng Thủ Đô Giao lưu sinh viên thủ đô Moskva và tỉnh Podmoskovye (Москва + Подмосковье)

Moskva

Sinh hoạt cộng đồng thủ đô Moskva (Москва)
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Podmoskovye

Sinh hoạt cộng đồng tỉnh Moskva (Московская область)
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vùng Trung Ương Giao lưu sinh viên khu vực Vành Vàng (Центральный федеральный округ)

Obninsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Obninsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Voronezh

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Voronezh
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ryazan

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Ryazan
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Tula

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tula
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Tambov

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tambov
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vladimir

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Vladimir.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ivanovo

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Ivanovo.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kaluga

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kaluga.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Tver

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tver.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Smolensk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Smolensk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kursk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kursk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Yaroslav

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Yaroslav
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bryansk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Bryansk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Belgorod

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Belgorod
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lipetsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Lipetsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vùng Tây Bắc Giao lưu sinh viên khu vực Bắc Hải (Северо-Западный федеральный округ)

Arkhangelsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Arkhangelsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kaliningrad

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kaliningrad
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Novgorod

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Novgorod
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Pskov

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Pskov
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vùng Thâm Nam Giao lưu sinh viên khu vực Bắc Kavkaz (Южный федеральный округ)

Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Pyatigorsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Pyatigorsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Elista

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Elista
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vùng Volga Giao lưu sinh viên khu vực Biển Hồ (Приволжский федеральный округ)

Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kazan

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kazan
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Nizhniy Novgorod

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Nizhniy Novgorod
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Orenburg

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Orenburg
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Saratov

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Saratov
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vùng Ural Giao lưu sinh viên khu vực Cao Sơn (Уральский федеральный округ)

Tyumen

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tyumen.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Yekaterinburg

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Yekaterinburg.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Chelyabinsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Chelyabinsk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vùng Sibir Giao lưu sinh viên khu vực Trung Sơn (Сибирский федеральный округ)

Tomsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tomsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Irkutsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Irkutsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Novosibirsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Novosibirsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Omsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Omsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Krasnoyarsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Krasnoyarsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vùng Viễn Đông Giao lưu sinh viên khu vực Tây Hải (Дальневосточный федеральный округ)

Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Khabarovsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Khabarovsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Yakutsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Yakutsk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Latest resources

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
238
Bài viết
8,182
Thành viên
27,558
Thành viên mới nhất
Nolly:P
Top