Cụm 4

Các trường đại học thuộc cụm IV tại Moskva

Viện tiếng Nga Puskin

Viện Tiếng Nga Quốc gia mang tên Pushkin (Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина)
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

ĐH hóa tinh vi Mátxcơva

Mосковский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

ĐH dầu khí Gubkin

ĐH Dầu khí Gubkin (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина)
Chủ đề
2
Bài viết
3
Chủ đề
2
Bài viết
3

ĐH Địa chất thăm dò quốc gia Nga

МГРИ-Московский геологоразведочный институт РГГРУ - Российский государственный геологоразведочный университет
Chủ đề
1
Bài viết
3
Chủ đề
1
Bài viết
3

ĐH y quốc gia Mátxcova Sêchnov

Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

ĐH y nghiên cứu quốc gia Pirogov

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top