Vùng Trung Ương

Giao lưu sinh viên khu vực Vành Vàng (Центральный федеральный округ)

Obninsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Obninsk
Chủ đề
2
Bài viết
2

Voronezh

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Voronezh
Chủ đề
2
Bài viết
2

Ryazan

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Ryazan
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Tula

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tula
Chủ đề
1
Bài viết
2

Tambov

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tambov
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Vladimir

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Vladimir.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ivanovo

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Ivanovo.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kaluga

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kaluga.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Tver

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tver.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Smolensk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Smolensk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kursk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kursk.
Chủ đề
1
Bài viết
1

Yaroslav

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Yaroslav
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bryansk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Bryansk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Belgorod

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Belgorod
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lipetsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Lipetsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top