Trường đại học tại Tyumen

Thông tin về các trường đại học tại Tyumen

ĐH Tổng hợp bang Tyumen

Тюменский государственный университет
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

ĐH Công nghiệp Tyumen

Bào gồm Trường đại học xây dựng và kiến trúc Tyumen và Đại học dầu khí Tyumen
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

ĐH Y Tyumen

Trường Đại học Y Tyumen
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top