Vùng LB trung tâm

Các thành phố thuộc vùng liên bang trung tâm

Обнинск

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Obninsk
Chủ đề
2
Bài viết
2

Воронеж

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Voronezh
Chủ đề
2
Bài viết
2

Тула

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tula
Chủ đề
1
Bài viết
2

Владимир

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Vladimir.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Тамбов

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tambov..
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Иваново

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Ivanovo.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Калуга

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kaluga.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Тверь

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tver.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Смоленск

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Smolensk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Курск

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kursk.
Chủ đề
1
Bài viết
1

Ярославь

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Yaroslav. .
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Рязань

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố.Ryazan
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Брянск

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Bryansk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Белгород

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Belgorod
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Липецк

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Lipetsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top