Vùng LB Vonga | Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga
 1. Chào mừng bạn đến với SVVN.ru.
  SVVN.ru là diễn đàn sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.
  Diễn đàn thuộc chuyên mục thông tin du học tuyển sinh tại website TiengNga.net
  Chúc các bạn tìm được thông tin hữu ích từ diễn đàn.
  Tắt thông báo

Vùng LB Vonga

Các thành phố thuộc vùng liên bang Vonga

 1. Уфа

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Ufa
 2. Казань

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kazan
 3. Нижний Новгород

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Nizhni Novgorod
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 4. Оренбург

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Orenburg
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 5. Саратов

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Saratov
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)