Duyệt binh Chiến thắng 09.05.2013 (Vũ khí quân đội Nga). Tiếng Việt

  • Like
Reactions: V
No comments have been found at this time

Details

16 Tháng mười 2014 lúc 20:26
Đăng bởi Dmitri Tran
Duyệt binh tại Quảng trường Đỏ Mátscơva kỷ niệm 68 năm Chiến thắng phát xít Đức 9 tháng 5 năm 2013
0     1     2,083
Top