Hồ sơ thần chết (P7/13) Архив смерти (1980) - Phim Đức sub Việt

Hai mươi lăm năm qua kể từ khi Cọng hoà Dân chủ Đức sụp đổ, tôi vẫn hoài niệm về quốc gia nầy. Một nước có nền công nghiệp tiên tiến, người dân cực ký cần cù và rất có kỷ luật.
Bây giờ được coi bộ phim nầy mới thấy suy nghĩ của tôi về nước Đức nầy là hoàn toàn chính xác. Đạo diễn và diễn viên rất tuyệt, kịch bản thật là 'logic', nhất là Ông bạn làm 'VietSub" thì gấn như hoàn hảo. Hoan nghênh và cám ơn bạn nhe.
ký ức tuổi thơ của mình là những bộ phim nhiều tập về cuộc chiên tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Cảm ơn anh Dimitri Trân

Details

18 Tháng ba 2015 lúc 20:14
Đăng bởi langle59
Hồ sơ thần chết (P7/13) Архив смерти (1980) - Phim Đức sub Việt
3     2     3,853
Top