Học Tiếng Nga - Bài 5

No comments have been found at this time

Details

19 Tháng tám 2014 lúc 09:06
Đăng bởi Vũ Ánh
page : facebook.com/hoctiengngacoban
Từ bài 5 trở đi, lượng kiến thức tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, các bạn chịu khó nghe video, chăm chỉ làm bài tập đầy đủ, chúc mọi ng học tốt nhé.
0     0     2,718
Top