Vlog số 3 : Tặng gì ngày 8 tháng 3 Lang thang khu mua sắm Asan Và MeGa

No comments have been found at this time

Details

31 Tháng ba 2017 lúc 18:44
Đăng bởi russiavietnamTV
[Cuộc Sống Nước Nga] Vlog số 3 : Tặng gì ngày 8 tháng 3 Lang thang khu mua sắm Asan Và MeGa

{Cuộc Sống Nước Nga } Vlog số 3 : Tặng gì ngày 8-3 Lang thang khu mua sắm .Asan Và MeGa


Facebook của tôi :https://www.facebook.com/bocongmoscow
fan page Russia- Việt nam _TV :
https://www.facebook.com/russiavietnam888/
0     0     1,746
Top