XMERS: Chiến dịch "Sóng xung kích". Tập 3 (Phim Nga, sub Việt)

Xem Ức chế thật 5,6 phút lại dừng

Details

23 Tháng mười một 2014 lúc 00:04
Đăng bởi Dmitri Tran
Đầu Đại chiến II, khi quân ta rút khỏi Tp Khác-cốp, tuy đã gài mìn để phá hủy nhưng lò thí nghiệm phản ứng hạt nhân của Viện KH Ukraina đã rơi vào tay địch...
4     8     6,066
Top