Recent Content by Bang Nguyen

  1. B

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga GT trường Học viện Volgograd thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga

    Học viện Volgograd thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga (Волгоградская академия МВД России) là cơ sở giáo dục đại học cấp nhà nước trực thuộc Bộ nội vụ Nga,với nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ cho các đơn vị điều tra, bộ phận nghiệp vụ và hoạt động của các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ. Tên đầy đủ...
Top