BlackDragonVn

Just a normal person with big dreams :)
Sinh nhật
9 Tháng năm 1996 (Tuổi: 27)
Địa chỉ
Nha Trang
Gender
Male

Chữ ký

Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách.

Following

Các danh hiệu

  1. 1

    Ai đó thích bài viết của bạn

    1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.
  2. 1

    Bài viết đầu tiên

    1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !
Top