Recent Content by Bluesky

  1. B

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga Đã trả lời Học dự bị ở Maykop Nga

    Chào các bạn trong diễn đàn, có bạn nào đang học ở bang Maykop Nga không ạ, mình vừa biết mình học dự bị ở trường đại học kỹ thuật bang Maykop, mình đang tìm hiểu nhưng chưa biết ai đang học cả. Nhờ các bạn trong diễn đàn giúp với.
  2. B

    Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga Hỏi Trường đại học kỹ thuật Polzunov bang Altai

    Xin chào cả nhà, cho mình hỏi trên diễn đàn có ai đang và sắp học trường đại học kỹ thuật Polzunov bang Altai không nhỉ
Top