Vùng liên bang Ural

Các thành phố thuộc vùng liên bang Ural

Тюмень

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tyumen.
Chủ đề
8
Bài viết
14

Екатеринбург

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Ekaterinburg.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Челябинск

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Chelyabinsk.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top