Bình luận

cách tải phim là sao vậy bác Trần!
phim này có tải về máy để xem không bác ơi
kich vào chữ dowload sao không dowlaod được phim về mọi người nhỉ
tnn là mật khẩu nhé mọi người
pass tnn, bác ấy đã ghi bên cạnh mà. Thanks bác Dmitri Tran nhiều và chúc bác nhiều sức khỏe
Phim rất hay và để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dù vậy, thật tâm mình vẫn muốn ... giá mà không có một bộ phim như thế này!
Ai có password xem phim này làm ơn cho tôi xin với
Tôi thâý thương cho các bạn mât công thơì gian mà vân không xem đươcj phim này. Các bạn hãy vào youtube như đưòng dân bên dươí đêr xem film này chât luơng HD, đẹp hơn rât nhieu bản tù mù của bác Dmỉtri Tràn.

https://www.youtube.com/watch?v=GlUZKS7Te1s
Top