Продолжаем изучать русский / Н. Ю. Царѐва, М. Б. Будильцева

Продолжаем изучать русский / Н. Ю. Царѐва, М. Б. Будильцева 2015-02-04

No permission to download
Tác giả
Н. Ю. Царѐва, М. Б. Будильцева
Xuất bản
М.: Рус. яз., 2003. — 288 с.
Số trang
288
zibj_x-jpeg.1450


Cuốn sách này dành cho những người biết tiếng Nga ở mức trung bình (B1-B2). Người học có thể sử dụng cuốn sách này để tự học. Cuốn sách gồm 5 chủ đề từ vựng-ngữ pháp lớn (trong đó có các bài đọc hiểu, giải thích các hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Nga và bài tập thực hành kèm theo) và từ điển động từ:
1. Нобелевские премии и Нобелевские лауреаты
2. Мир прекрасного
3. Твои возможности, человек
4. Планета Земля - наш общий дом
5. Души прекрасные порывы
Các bài đọc giúp phát triển nhận thức và nâng cao kiến thức xã hội cho người học.
  • ZIBJ_X.jpeg
    ZIBJ_X.jpeg
    16.5 KB · Đọc: 611
  • Like
Reactions: Google
Tác giả
tienld
Downloads
70
Đọc
1,757
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tienld

Top