Resource icon

Русский язык как иностранный: Фонетика 2016-08-28

No permission to download
Tác giả
Н.Б. Битехтина, В.Н. Климова
Xuất bản
Русский язык, 2011
Số trang
76
Tài liệu trình bày các hiện tượng ngữ âm quan trong nhất trong tiếng Nga.
Tác giả
Hồng Nhung
Downloads
148
Đọc
2,393
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hồng Nhung

Top