Sách ngữ pháp, từ vựng

Sách học ngữ pháp tiếng Nga và từ vựng tiếng Nga

Top resources

Sách giúp bạn học văn phạm Nga phần câu phức với hệ thống bài tập có chú giải
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
79
Updated
Русские числительные Hồng Nhung
Tổng hợp toàn bộ về số từ trong tiếng Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
108
Updated
РУССКИЙ ЯЗЫК В ЧАСЫ ДОСУГА Hồng Nhung
Tài liệu ddọc hiểu cho trình độ A2
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
135
Updated
Изучаем виды глагола Hồng Nhung
Ý nghĩa của thể động từ ở các câu khẳng định, phủ định, mệnh lệnh, câu hỏi
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
170
Updated
Bài tập biến đổi câu tổng hợp các loại
3.00 star(s) 2 ratings
Downloads
413
Updated
РУССКИЕ ПАДЕЖИ Hồng Nhung
Tài liệu tổng hợp cách dùng phổ biến nhất các cách cho người đã học qua trình độ cơ bản
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
229
Updated
Русский язык в упражнениях Hồng Nhung
Sách bài ngữ ngữ pháp tiếng Nga dành cho người bắt đầu học
4.00 star(s) 2 ratings
Downloads
319
Updated
Пособие для практических занятий по русскому языку и культуре речи vinhtq
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
108
Updated
Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному. Hồng Nhung
Tài liệu hệ thống hóa các kiến thức ngữ pháp tiếng Nga cơ bản dành cho trình độ B1
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
297
Updated
СПРАВОЧНИК-ТРЕНИНГ ПО РУССКИМ ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ Hồng Nhung
Cẩm nang học và ôn tập về động từ chuyển động trong tiếng Nga
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
208
Updated
Động từ tiếng Nga thường dùng và cách đi kèm - Глаголы по падежам
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
589
Updated
Động từ chuyển động kèm tiền tố V
Русские глаголы движения с приставками Екатеринбург 2008
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
298
Updated
Động từ tiếng Nga thường dùng trong giao tiếp V
Động từ tiếng Nga thường dùng trong giao tiếp trình độ căn bản và trung bình
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
482
Updated
Top