Công cụ, phần mềm

Công cụ, phần mềm tiếng Nga

Top resources

Từ điển Nga Việt ABBYY Lingvo x6 vinhtq
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,031
Updated
Slovoed Deluxe - Từ điển chuyên ngành Nga-Anh vinhtq
Từ điển chuyên ngành Nga-Anh có chia cách tiếng Nga dành cho điện thoại Android
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
20
Updated
Ю.С. Рябцев «Русская культура X-XX вв.» vinhtq
Từ điển minh họa - Иллюстрированный словарь-справочник для школьников
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8
Updated
Phần mềm luyện đọc hiểu Скоро чтение vinhtq
Phần mềm luyện đọc hiểu tiếng Nga "Скоро чтение"
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
28
Updated
Академия речевого этикета Hồng Nhung
Phần mềm học các nghi thức lời nói tiếng Nga theo tình huống
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
18
Updated
Audiobooks (phuongcei) phuongcei
Phần mềm luyện Nghe tiếng NGA - Audiobooks v1.0 by phuongcei- Full
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
56
Updated
Từ điển ABBYY Lingvo chia cách tiếng Nga vinhtq
  • Featured
Từ điển Nga-Anh cho Android kèm chia cách, chia thì ABBYY Lingvo Dictionaries
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
65
Updated
Từ điển Nga-Việt Huy Biên vinhtq
Từ điển Nga-Việt Huy Biên MultiDictionary cho máy tính
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
153
Updated
mspDict - Từ điển tiếng Nga cho Android vinhtq
  • Featured
mspDict - Từ điển Việt-Nga, Nga-Việt cho điện thoại Android
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
572
Updated
Top