Từ điển ABBYY Lingvo chia cách tiếng Nga

Android Từ điển ABBYY Lingvo chia cách tiếng Nga 3.3.0.2

No permission to download
Từ điển Nga-Anh kèm chia cách, chia thì ABBYY Lingvo Dictionaries

Đây là chương trình từ điển chia cách tiếng Nga cho điện thoại Android đã bao gồm bản quyền, các bạn vui lòng chọn chức năng chấp nhận nguồn vô danh (Unknown Source) khi cài đặt.

Sau khi cài đặt, các bạn kết nối mạng bình thường, tải bộ từ điển Essential Ru>En (38830 từ) về là xong.

unnamed-png.1325
  • unnamed.png
    unnamed.png
    573.2 KB · Đọc: 4,194
Tác giả
vinhtq
Downloads
65
Đọc
2,909
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from vinhtq

Latest updates

  1. Cập nhật liên kết tải

    Cập nhật liên kết tải.

Latest reviews

từ điển tiếng Nga hay cho anroid
Top