Sách chuyên ngành

Sách chuyên ngành tiếng Nga

Top resources

Экономика - Kinh tế học L
Giáo trình luyện đọc tiếng nga chuyên ngành kinh tế
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
116
Updated
Русский язык как иностранный. Русский язык будущему инженеру tienld
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
183
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
33
Updated
Введение в литературоведение - Nhập môn nghiên cứu văn học L
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
62
Updated
Международная торговля - Thương mại quốc tế L
Giáp trình luyện đọc tiếng Nga chuyên ngành Thương mại quốc tế
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
91
Updated
Инженерные науки - khoa học kĩ thuật L
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành kĩ thuật
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
200
Updated
Tục Ngữ Nga Và Tục Ngữ Tương Đương Trong Tiếng Việt vinhtq
Tục Ngữ Nga Và Các Đơn Vị Tương Đương Trong Tiếng Việt - Nguyễn Tùng Cương, 260 Trang
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
395
Updated
Мои первые слова одежда tienld
Начальный детский лексикон опросник для родителей
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
80
Updated
Dirty Russian everyday  slang from tienld
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
133
Updated
РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ (+ 2CD) Hồng Nhung
Tài liệu dành cho các nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn có đón và phục vụ khách người
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
89
Updated
РУССКИЙ ЭКЗАМЕН - ТУРИЗМ 1 Hồng Nhung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
185
Updated
Top